Друковані оголошення про банкрутства

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Повідомлення про ліквідацію

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Судові рішення щодо банкрутств

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Бюлетень Державної реєстрації

Бюлетень ДР

Повідомлення ДКЦПФР (архів)

2011 рік

2012 рік

Повідомлення про банкрутство (архів)

       З метою вдосконалення процедур банкротства, зменшення тривалості процедур, поліпшення показників по індексу стягнення, скорочення витрат при провадженні справ про банкротство, Законом України від 22.12.2011 р № 4212-VI Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" викладений в новій редакції Закон України «2343 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також внесені зміни в ряд законодавчих актів.

       Вказаний Закон набирає чинності через рік з дня його публікації (опублікований в газеті «Голос України» від 18.01.2012 р. № 8–9), окрім п.п. 14 п. 7 разд. Х «Прикінцеві і перехідні положення» відносно внесення змін до Закону України «3674 Про судовій збір», який набирає чинності з дня, наступного за днем його публікації, і положень відносно офіційного обприлюднення відомостей про справу про банкротство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, які набирають чинності через два роки з дня опублікування цього Закону.

       До набирання чинності цих положень офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкротство здійснюється в офіційних друкованих органах (газетах «Голос України» або «Урядовий кур'єр»), тобто до 18.01.2014р.

       Із Закону : Стаття 16. Порушення провадження у справі про банкрутство

       10. З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

       Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

             ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

             ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

             26.10.2011 N 01-06/1481/11

      Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг"

    У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг" (набрав чинності 16.10.2011, далі - Закон), яким внесено зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

    1. Запровадивши офіційне оприлюднення на веб-сайті судової влади України тексту ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Закон одночасно залишив без змін положення Закону про банкрутство, пов'язані з публікацією відповідної інформації в офіційному друкованому органі (газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр").

    Тому до вирішення на законодавчому рівні питання стосовно врегулювання суперечностей щодо порядку офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство, а також оголошення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом господарським судам у розгляді справ про банкрутство необхідно виходити з пріоритету опублікування оголошення в офіційному друкованому органі (газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр").

    Водночас слід враховувати, що відповідно до положень Закону України "Про доступ до судових рішень" всі судові рішення, в т.ч. ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України. Однак відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі.

   Системний аналіз положень статті 11 та частини третьої статті 23 Закону про банкрутство дає підстави для висновку, що публікація в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство та оголошення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом повинна здійснюватися у п'ятиденний срок.

   2. Зміни до частини другої статті 51 Закону про банкрутство передбачають, що замість постанови про визнання боржника банкрутом, який ліквідується, офіційно оприлюднюватиметься ухвала про визнання боржника банкрутом, що суперечить положенням частини першої статті 22 та іншим статтям Закону про банкрутство

   До врегулювання на законодавчому рівні цих суперечностей необхідно керуватися положеннями частини першої статті 22 Закону про банкрутство, згідно з якими за наслідками визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарським судом приймається постанова.

   3. У розгляді справ про банкрутство фізичних осіб-підприємців стосовно зобов'язань боржника - фізичної особи - підприємця, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням таким боржником підприємницької діяльності, а також майна, що перебуває у заставі з підстав, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності, господарським судам необхідно враховувати, що відповідно до пункту 2 Розділу II "Прикінцеві положення" Закону дія останнього не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності.

   4. Залишилося невирішеним питання сплати судового збору у справах про банкрутство, оскільки Законом України "Про судовий збір" не встановлено розміру судового збору за подання заяви про порушення справи про банкрутство та заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника. Тому у господарських судів відсутні правові підстави застосовувати приписи частини тринадцятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 9 Закону про банкрутство у разі несплати кредиторами судового збору.

   5. З повним текстом Закону можна ознайомитися у газеті "Голос України" від 15.10.2011 N 193, а також в юридичних інформаційно-пошукових системах, зокрема, "Законодавство" та "Ліга".

   6. Про викладене повідомляється в порядку інформації та для врахування у розгляді справ.

        Голова Вищого господарського суду України    В.Татьков

Згідно вимог ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ , кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня публікації оголошення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Згідно вимог ст. 53 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом :

… керівник боржника зобов'язаний у тридцятиденний строк з дня винесення ухвали про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації подати повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації в офіційному друкованому органі та подати докази опублікування до господарського суду.

В оголошенні повинні міститися:

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство боржника та відкриття процедури санації;

повне найменування боржника, його місцезнаходження, реквізити його рахунків в установах банків;

ідентифікаційний код боржника згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

відомості про керуючого санацією - керівника боржника та розпорядника майна боржника ...